Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotycząca kurników !!!

Witam wszystkich zainteresowanych,

Dzisiaj to jest 12 maja 2015 roku otrzymałem listem poleconym decyzję, jaką wydał RDOŚ dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz  z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 144/4 w m. Radzyny, gm. Kaźmierz, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, obręb Radzyny.

Zapraszam do lektury i składania wniosków i propozycji co dalej robimy.

Pozdrawiam

Paweł Góralczyk

Decyzja RDOŚ_7.05.2015

Projekt GOSP w Kaźmierzu

W ramach realizacji projektu pn.: „Przemoc tkwi w głowach ludzi a nie zaciśniętych pięściach”  realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego –Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2014 r. ukazała się publikacja, Poradnik dobrych rodziców”, który udostępniamy również Państwu.

 

Barbara Armon

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kaźmierzu broszura GPOS

Składki

Witam serdecznie wszystkich członków Stowarzyszenia.

Zgodnie z regulaminem na członkach stowarzyszenie ciąży obowiązek uiszczania corocznie składek. Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konto lub osobiście u mnie.

Pozdrawiam

Paweł Góralczyk

Decyzja w sprawie kurników

Wójt Gminy Kaźmierz niniejszym informuje, iż ze względu na trwającą procedurę ponownego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /9 t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 267 ze zm.), ustala się nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30.04.2015 r.

BALIK DLA DZIECI !!!

Dnia 24.01.2015 roku o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się „BALIK DLA DZIECI” do 13 lat serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z RADZYN. Przewidziane gry, zabawy, konkursy i słodkie upominki dla każdego dziecka.

W związku z tym prosimy o potwierdzenie obecności na baliku do ŚRODY 21.01.2015 r u naszego sołtysa pod nr tel. 691199319

Druga akcja sprzątania lasu !!!

Witam

Wiem, że czasu bardzo mało zostało, ale akcja sprzątania lasu może odbyć się tylko w te sobotę 22.11.2014. Termin ten został narzucony przez nadleśnictwo. Powód …. kontrola z Lasów Państwowych 27.11.2014r. Osobiście chciałem zaproponować 6.12 i połączyć to z Mikołajem dla dzieciaków ale niestety siły wyższe pozmieniały plany. Oczywiście jeśli wam ten termin nie pasuje to zrozumiem, lecz jeśli ktoś z Was ma czas od 10.00 do 12.00 w sobotę to zapraszam. Teren do posprzątania to główne ścieżki od Radzyn do początku deptaku w Kaźmierzu. Po pracy zaplanowałem ognisko z kiełbaskami. W związku z tym proszę o deklarację ilości osób, żebym mógł prowiant.

Mój telefon i mail będą oczekiwały na wiadomości.

 

Pozdrawiam

Paweł

Warto się nad tym zastanowić !!!

W dniach od 5 do 20 listopada 2014 roku odbędzie się głosowanie na projkety w ramach KOLEJ2022, wśród nich znajdują się projekty rewitalizacji linii kolejowej nr 363 (Skwierzyna-Rokietnica). Gorąco zachęcamy do głosowania, a także przekazywania tej informacji dalej!

PROJEKT dotyczący odcinka Rokietnica-Międzychód:
http://www.kolej2022.pl/projekty/wielkopolskie/389-projekt-nr-wlk-3-rokietnica-pniewy-miedzychod

PROJEKT dotyczący odcinka Międzychód-Skwierzyna:
http://www.kolej2022.pl/projekty/lubuskie/318-projekt-nr-lbs-4-miedzychod-skwierzyna

OD 5 DO 20 LISTOPADA 2014 GŁOSUJEMY ZA REWITALIZACJĄ LINII NR 363!

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa – budowa budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z infrastrukturą – Radzyny dz. 144/4

Decyzja Wójta_1 Decyzja Wójta_2 Decyzja Wójta_3 Decyzja Wójta_4 Decyzja Wójta_5

Witam wszystkich zainteresowanych

Pozwoliłem sobie umieścić decyzje wójta, rozwinięcie jej, które dostaliśmy jako jedni z zainteresowanych. Po lekturze poniższego pisma widać, pracę  jaką włożył „stary” wójt w zablokowanie budowy kurników. Proszę o zapoznanie się z nią i dyskusję.

Liczę na spore zainteresowanie tematem.

Pozdrawiam

Paweł Góralczyk

II HOCHLAND PÓŁMARATON DOLINĄ SAMY

Witam was

Dnia 28 września 2014 roku odbędzie się II Hochland Półmaraton Doliną Samy i Pyrlandzka Dycha. http://hochlandpolmaraton.pl/

W tym roku tak jak i w ubiegłym Stowarzyszenie Zielone Radzyny zgodnie z naszymi celami zapisanymi w statucie bierze czynny udział podczas biegu. Do naszych zadań należeć będzie zabezpieczenie dwóch punktów z napojami dla biegaczy. Jeden z nich mieścić się będzie na tzw. piaszczychach a drugi przy ul. Dębowej w Radzynach. Dla wolontariuszy zabezpieczone są szare kluchy wydawane w szkole podstawowej oraz miła niespodzianka :-) Bardzo proszę osoby zainteresowane pomocą (ok 12 osób) lub więcej o kontakt mailowy lub też telefoniczny pod nr 796699569 do 25.09.2014, gdyż muszę zabezpieczyć posiłki.

Liczę, że uda nam się stanąć na wysokości zadania tak dobrze jak w zeszłym roku.

Pozdrawiam

Paweł Góralczyk

Zarządzenie nr. 129/14 Wójta Gminy Kaźmierz

Witam Wszystkich
Mam zaszczyt poinformować Państwa, że jako przedstawiciel naszego stowarzyszenia zostałem powołany na podstawie art.30 ust.2 pkt. 1a, art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379)do Zespołu Konsultacyjnego do opracowania Programu Rozwoju dla Gminy Kaźmierz na lata 2014 – 2020.
Do zadań zespołu będzie należeć prócz oczywiście udziału w spotkaniach, analizie i opiniowaniu poszczególnych elementów Programu, to rozpatrywanie uwag zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Kaźmierz podczas konsultacji społecznych.
Mam wrażenie, że ta nasza obecność w Zespole Konsultacyjnym pokazuje jak istotnym głosem jako stowarzyszenie jesteśmy w naszej Gminie. Bardzo proszę o chwilę cierpliwości i oczekiwanie na moje sprawozdanie z pierwszego spotkania, które się odbędzie 5 sierpnia 2014 roku. Myślę, że też przez nasze uczestnictwo w Zespole będziemy mogli zdjąć nasza łatkę tych, którzy powstali tylko po to, aby powstrzymać rozwój rolnictwa na wsi.
Pozdrawiam
Paweł Góralczyk